Školská rada

předsedkyně: Zajarošová Ludmila (zástupce rodičů)

členové: Mgr. Barboříková Petra (zástupce školy)

              Hrabalová Jarmila (zástupce zřizovatele)

Správní rada

předseda: Mgr. Červinka Josef (zástupce zřizovatele)

členové: Bc. Foretová Marcela (zástupce zřizovatele)

              Mgr. Heřmanovská Kateřina (zástupce zřizovatele)

Dozorčí rada

předseda: Zacpalová Kamila

členové:  Plisková Lenka

               Suralová Jana