Školní klub

 

Charakteristika školního klubu

Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Klub organizuje zájmové vzdělávání pro žáky přihlášené k pravidelné docházce. Školní klub není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která se odlišují od školního vyučování. Školní klub je určen pro všechny žáky školy bez ohledu na ročník a stupeň.

 
Vychovatelka: Dagmar Mathonová
 
Provoz:
  • ranní provoz - 7:00 - 7:45
  • odpolední - 12:00 - 15:30

Dokumenty: