Školní jídelna

Obědy pro naše žáky jsou zajištěny prostřednictvím školní jídelny - výdejny. Strava je dovážena ze ZŠ Pionýrů v Uničově.

 

Podrobné informace jsou obsaženy ve Vnitřním řádu školní jídelny - výdejny: 04 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny (V4).pdf (136232)

 

 

Přihlašování a odhlašování dětí: vždy do 13 hod předcházejícího dne na telefonním čísle 585 051 076 nebo osobně ve škole. Výdej stravy do jídlonosičů vždy jen 1. den nemoci. Další dny musí rodiče dítě odhlásit.

 

Cena obědů:

  • 7 - 10 let - cena 24,- Kč/oběd
  • 11 - 14 let - cena 27,- Kč/oběd
  • 15 a více let - cena 30,- Kč/oběd
 

Ke stravování je nutné přihlásit se prostřednictvím závazné přihlášky (k vyzvednutí v kanceláři školy)