PROJEKTY EU

ŠABLONY II - Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ spec. Jasněnka

Také ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 budeme pokračovat v projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů. Finance ze ŠABLON II budou použity opět na realizaci klubů, doučování, další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborná setkávání rodičů. Nově budeme v rámci projektu realizovat např. projektové dny a komunitně osvětová setkávání. V tomto období se do projektu EU zapojí i Školní klub, kdy pro žáky budou po vyučování zajišťovaná různá setkání s odborníky, kluby a pro vychovatele školního klubu další vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogických pracovníků. 

 

Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ spec. Jasněnka

Naše škola se ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů. Tento program je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro naše žáky. V rámci tohoto projektu budou finance použity na realizaci Čtenářského klubu, Klubu matematické logiky a Doučování. Dále i na další vzdělávání pedagogických pracovníků, financování odborných setkávání rodičů a naplnění všech zvolených šablon. 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše škola se ve školním roce 2011/2012 zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Na základě schválení projektové žádosti byly finance investovány do zkvalitnění výuky pomocí IT technologií. V rámci tohoto projektu jsme pořídili speciální interaktivní tabuli Smart board včetně příslušenství. Získané dotace byly dále použity na tvorbu vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků. Díky tomuto vybavení můžeme obohatit výuku a zajímavou formou přiblížit učivo všem našim žákům.

 

 

Školní program : Podpora spotřeby školního mléka subvencovaného z finančních zdrojů České republiky  a Evropské unie

 

V dubnu 2014 se Základní škola speciální Jasněnka, o.p.s. zapojila do Evropského projektu Mléko do škol. Jedná se o školní program, kdy firma MK Fruits s.r.o. provádí distribuci, přijímá objednávky ze základních škol v regionu a poté z Mlékárny Hlinsko a.s. dováží mléčné výrobky žákům škol. Mléčné výrobky jsou dotované a určeny pouze pro prodej ve školách. Každý žák má právo na odběr jednoho dotovaného mléčného výrobku na den, kdy probíhá školní výuka. V naší škole se tento projekt ujal a rodiče našich žáků si pravidelně mléčné výrobky pro své děti objednávají.  V programu jsou tak zapojeni všichni žáci školy.

Od dubna 2014, tedy od začátku projektu v naší škole, byl prozatím největší zájem o ovocný jogurt, potom o vanilkový laksymáček a  o ochucené mléko Kravík s příchutí Jahoda.

Jsme rádi, že jsme se mohli do tohoto projektu zapojit, neboť je prokázáno, že mléko a mléčné výrobky jsou pro děti mj. nenahraditelným zdrojem vápníku, vitamínu K a příznivě působí na zažívání a upravují střevní mikrofloru.