O nás

 

Zaměření školy:

Naše škola poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Snažíme se o maximální rozvoj všech složek osobnosti s ohledem na individuální možnosti našich žáků a o vytvoření pozitivního klima školy, aby se žáci ve škole dobře cítili a do školy se těšili. Ve výchovně-vzdělávacím procesu se zaměřujeme na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním a kombinovaným postižením a žáků s poruchou autistického spektra, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které naši žáci uplatní v praktickém životě.

 

Protože se snažíme, aby v naší škole vládl rodinný duch, nabízíme našim žákům i aktivity, které se odehrávají mimo školní lavice. Mohlo by se zdát, že výlety, sportovní dny apod. nepatří k vyučování, ale právě mimoškolní aktivity jsou nejlepším místem, jak navázat s dětmi osobnější kontakt a pomoci jim poznat i prostředí, se kterými by se jinak vůbec nesetkaly. K plnému osobnostnímu rozvoji nestačí učebnice a moderní technika, nejlépe se všichni učíme praxí.

 
 • jezdíme na týdenní rekondiční pobyty

 • slavíme

 • chodíme na bazén

 • pečeme a vaříme
 • relaxujeme ve Snoezelenu
 • sportujeme
 • odpočíváme v solné jeskyni
 • sáňkujeme
 • hrajeme si na hřišti
 • pracujeme na zahradě
 • bavíme se