Rekondiční pobyt - Malá Morávka

19.05.2014 00:00

Termín: 19. - 23.5.2014

Víkendové počasí nás sice vystrašilo, ale v pondělí už nám na cestu do Malé Morávky svítilo sluníčko, které se na nás usmívalo celý rekondiční pobyt. Během týdne jsme neměli šanci poznat nudu, neboť bylo stále co dělat. Prošli jsme se po okolí, abychom poznali, co se zde od září změnilo, udělali jsme si výlet do solné jeskyně v Karlově Studánce, opékali špekáčky, svá těla rozvlnila na diskotéce, změřili jsme síly v kroketovém turnaji a poslední večer jsme se loučili při nádherném ohňostroji.  Zpátky jsme se vrátili unavení, ale plní zážitků, a už nyní se těšíme na další rekondiční pobyt.