NABÍDKA PRÁCE

Do svého kolektivu hledáme 

Učitele přípravného stupně základní školy speciální

 

podmínky:

- pracovní poměr na dobu určitou

- nástup 1.9.2020

- celý úvazek (40 hod)

- odborná kvalifikace dle § 7odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. (speciální pedagogika zaměřená pro učitele)

 

Své životopisy zasílejte do 31.5.2020 na email: zsspec.jasnenka@seznam.cz. 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ 
pro školní rok 2020/2021
 
 
 
Vážení rodiče, 
 
v důsledku mimořádného opatření a dle pokynů MŠMT je nutné poupravit zápis do 1.ročníku a do přípravného stupně základní školy speciální. Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí formou doručení žádosti zákonného zástupce dítěte. 
 
TERMÍN ZÁPISU - 1.4. - 30.4.2020
 
1. Nejdříve je třeba stáhnout přiložené tiskopisy a vyplnit
 • zápis do 1.ročníku: 
                - 01 Žádost o přijetí ZŠS.doc (30208) nebo
                - 01 Žádost o přijetí ZŠS.pdf (88272)
 • zápis do přípravného stupně:
                - 01 Žádost o přijetí PS.docx (44187) nebo
                - 01 Žádost o přijetí PS.pdf (174096)
 • odklad povinné školní docházky:
                - 02 Žádost o odklad.doc (34304) nebo
                - 02 Žádost o odklad.pdf (120797)
 
Pozn.: Pokud nemáte možnost si tiskopis vytisknout, kontaktujte prosím vedení školy (Hozáková, 737 047 922), kde se domluvíte na osobním předání. V případě osobního styku použijte vždy ochranné pomůcky (roušku a rukavice).
 
2. K žádosti je nutné přiložit 
 • doporučení ke vzdělávání školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • kopii rodného listu dítěte
 • kopii občanského průkazu zákonného zástupce
 • v případě odkladu - ještě doporučení odborného lékaře
3. Doručit vyplněnou žádost do školy můžete několika způsoby. 
 • datovou schránkou do datové schránky školy s uznaným elektronickým podpisem (naše ID schránky: wvaicbt)
 • poslat e-mailem s uznaným elektronickým podpisem na zsspec.jasnenka@seznam.cz (nelze prostý mail)
 • poslat poštou na adresu Základní škola speciální Jasněnka, o.p.s., Jiráskova 772, 783 91 Uničov
 • vhodit do poštovní schránky školy - schránka je na boční brance plotu
 
4. O doručení žádosti vás budeme neprodleně informovat emailem.
 
5. Oficiální rozhodnutí o přijetí zveřejníme po skončení správního řízení (květen)
 
V případě potřeby mě můžete kontaktova emailem na zsspec.jasnenka@seznam.cz nebo na telefonu 737 047 922 (PO - PÁ od 8:00 - 15:00 hod). 
 
Hozáková Iva
ředitelka školy
 

 

!!! NOVĚ OTEVÍRÁME !!!

 
 
 
PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ 
pro školní rok 2020/2021
 
 
 • přijímáme děti na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení SPC
 • pro školní rok 2020/2021 přijímáme děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2016 a dříve narozené (odklad)
 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Vážení rodiče,


z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR dochází od 11.3.2020 do odvolání k uzavření škol, tzn. i naší školy. Zakazuje se osobní přítomnost žáků ve škole. Obědy jsou automaticky odhlášené.

 

******

nový FACEBOOKOVÝ profil naší školy

https://www.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-speci%C3%A1ln%C3%AD-Jasn%C4%9Bnka-Uni%C4%8Dov-102297807906219/

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 • 29.1.2020 - jsme měli v naší škole projektový den, který byl zaměřený na hudební hrátky...s hudbou a netradičními hudebními nástroji jsme procestovali jednotlivé světadíly, zatancovali jsme si, vyzkoušeli si hrát na spoustu hudebních nástrojů a užili jsme si i relaxaci s hudbou a pohádkou. Všichni žáčci si našli něco, co upoutalo jejich pozornost a společně jsme si užili pěkné dopoledne. Již nyní se těšíme, až se za námi přijede Zdenda zase někdy podívat! Děkujeme!

 Na obrázku může být: 8 people, sedící lidé

Na obrázku může být: 2 people, people standing , child a indoor Na obrázku může být: 1 person, stripes , child a outdoor

 • Také v našem školním klubu si naši žáci po vyučování užijí spoustu zábavy. Mohou si zvolit své oblíbené aktivity jako je např. relaxace v našem snoezelenu, plní oblíbené úkoly nebo si vyjdou společně na procházku. Jsou pro ně připravené vzdělávací a výchovné činnosti, kdy si například zopakují ovoce a připraví si z něj ovocný salát nebo se vydají zahrát deskové hry na Výstavu deskových her pořádanou v galerii města Uničova.

Na obrázku může být: 1 person, standing a indoor Na obrázku může být: 2 people, child a outdoor
Na obrázku může být: 3 people, people sitting , child a indoor
 • Nový rok 2020 je tu a my jej v naší škole zahájili aktivně. Výuka, tvoření, práce s lightboxem, cvičení. S žáčky jsme si zahráli nové hry, které nám přinesl Ježíšek a ve školním klubu jsme si povídali o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Společně jsme si poté také připravili sladkou dobrotu. První letošní týden jsme s některými žáky zakončili exkurzí do Olomouce, kde jsme navštívili Městské informační centrum, některé památky a známá místa. Vše jsme si vyhledávali i na mapě a v předem připravených pracovních listech. 

 Na obrázku může být: 2 people, people smiling , people sitting a indoor

 

 
 
DALŠÍ AKCE NAJDETE V SEKCI: Akce školy